समाचार
विभिन्न विद्यालयहरुका छात्रावास भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।सूचना प्रकासित मितिः २०७७।०५।२१     |     शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीबाट प्रकासित इन्जिनियर र सव- इन्जिनियर पदको विज्ञापनको पाठ्यक्रम र लिखित परीक्षाको मिति सम्बन्धी सूचना     |     विभिन्न विद्यालय तथा छात्रावास भवन निर्माण सम्बन्धी वोलपत्र (e-bid) आव्हानको शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलबाट प्रकासित सूचना । प्रकासित मिति २०७७-०४-३०     |     ईन्जिनियर तथा सव-ईन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सूचना । सूचना प्रकासित मिति २०७७।०४।२९     |     बाजुरा जिल्ला स्थित छात्रावास भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना     |    
का.मु. निर्देशक


  दुर्गा दत्त बिष्ट
  094-440309 /
  bistadd@yahoo.com
उप-सचिव / सूचना अधिकारी


  नारायण प्रसाद पौडेल
  ०९४४४०३०९ / ९८५८४८०३०९
  narayanpdl54@gmail.com

हाम्रो भनाई

आदरणीय महानुभावहरु

नेपालको प्रथम लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा अंगीकार गरिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम शैक्षिक प्रशासनको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी  सोही अनुसार श्रोत साधनको बाडफाँड गरिएको छ । वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अनुसार देशलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्वन्धी नीति, नियम, योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन, संचालन तथा अनुगमन गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको संरचना तयार गरी सो अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेका शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विकास निर्देशनालय गठन गरिएको छ ।

यसै क्रममा शिक्षा विकास निर्देशनालयका गतिविधिहरु सरोकारवालाहरु समक्ष पुरयाई  प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न एवम् विद्युतीय माध्यमको प्रयोगबाट सूचना एवंम् जानकारी प्रदान गर्न यस वेवसाइटले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने विश्वासका साथ यस निर्देशनालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरुलाई निरन्तर सुधारका लागि आम सरोकारवाला महानुभावहरुलाई आफ्ना अमुल्य सल्लाह  सुझावका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 

                                                               दुर्गा दत्त विष्ट

                                                                 निर्देशक

                                                          शिक्षा विकास निर्देशनालय राजपुर

                                                          दिपायल सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाचार
थप हेर्नुहोस
निर्देशिका
परिपत्र तथा सूचना