यस निर्देशनालयको वि.नं. १/०७६ इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि मिति २०७७।०७।०१ गते लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

यस निर्देशनालयको  वि.नं. १/०७६  इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि  मिति २०७७।०७।०१ गते लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

विस्तृत विवरण यहाँ हेर्नुहोस् ।